Vversterk je opleiding

In deze publicatie vindt u de ervaringen van opleidingen die VVE in hun curriculum aanbieden. Door een kijkje in de keuken te nemen kan de lezer profiteren van de opgedane ervaringen; ter inspiratie, enthousiasmering of gewoon uit nieuwsgierigheid hoe de implementatie van VVE bij andere opleidingen verloopt. Ingegaan wordt onder andere op de plaats van VVE in het curriculum, de activiteitencyclus, de samenwerking tussen roc en pabo en de samenwerking tussen opleiding en werkveld.

De handreiking Vversterk je opleiding is de implementatiehandreiking bij het bronnenboek Vversterk in de opleiding.

Deze handreiking is geschreven voor roc’s en pabo’s.