Voor- en vroegschoolse educatie in kleine gemeenten

Deze handreiking biedt in kort bestek een overzicht van voor- en vroegschoolse educatie in kleine gemeenten. Het eerste deel bevat algemene informatie op hoofdlijnen over VVE. In het tweede deel wordt specifiek ingegaan op de situatie in kleine gemeenten op het platteland. De handreiking sluit af met een plan van aanpak en drie praktijkvoorbeelden uit kleine gemeenten.

Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmedewerkers van kleine gemeenten.