Kracht en macht van spel en verbeelding

Een proefschrift over de kracht van het spel voor jonge kinderen (3 t/m 5 jaar) met en zonder extra ondersteuningsbehoeften. Het proefschrift biedt inzicht in de rijke geschiedenis en ontwikkeling van het spel door de jaren heen. Er wordt veel theorie besproken over spelvormen en spelgedrag. Eén van de uitkomsten van het eigen onderzoek is dat spel van kinderen meer een handelend dan talig karakter heeft, in zowel de klinische als niet-klinische groep. Allochtone kinderen vertonen daarbij minder talig spel dan autochtone kinderen.