Het jonge kind 360˚

In Het jonge kind 360˚ worden op thematische wijze elf onderwerpen in de wereld van het jonge kind en de voor- en vroegschoolse educatie nader verkend. De columns zijn in drie thema’s ondergebracht. Thema 1 gaat over innovaties op de werkvloer, zoals het toepassen van ict in de praktijk, het werken aan zelfsturing bij jonge kinderen en het werken vanuit een curriculum voor het jonge kind. Thema 2 gaat over professionalisering en behandelt onder meer het stimuleren van interactievaardigheden en het bouwen aan de lerende organisatie. Thema 3 staat in het teken van creëren van landelijke basisvoorzieningen voor 0- tot 6-jarigen, waarbij een beroepsregister voor professionals en accreditatie van voorzieningen een rol kan spelen. De elf columns leveren een inhoudelijke bijdrage aan de discussie die momenteel wordt gevoerd over de toekomst van het jonge kind.

De publicatie is bedoeld voor bestuurders, managers, beleidsmakers, wetenschappers, ontwikkelaars, adviseurs en opleiders die zich vanuit hun professie bezighouden met het jonge kind.

Klik hier om deze publicatie gratis te downloaden.