Heleen Versteegen

Heleen Versteegen

Dit ben ik

Het begint bij de liefde voor het kind. Kinderen spelen, leren en maken pret. Zo is het leven bedoeld. Zie ze uitbundig, lachend, onderzoekend, soms aarzelend en steeds weer spelend. Uitproberen, omvallen en weer opnieuw proberen. Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid ontdekken ze steeds weer iets nieuws. Kinderen leren van zichzelf, van elkaar en van jou. Want jij kijkt naar de kinderen en ziet wat ze nodig hebben. Je haalt alles uit de kinderen wat erin zit.

Ik werk sinds 2000 bij het onderzoeks- en advies-bureau Sardes en heb daarvoor gewerkt als pedagoog in de kinderopvang en opvoedingsondersteunig. Ik heb al vele jaren ervaring met het werken aan kwaliteit van educatie en opvang van het jonge kind. Mijn perspectief is het versterken van de ontwikkeling van het (kwetsbare) jonge kind. Om dat te bereiken ondersteun en adviseer ik op alle niveaus en zorg daarbij voor verbinding. Ik train en coach professionals, maar zit ook om tafel met bestuurders om samen een visiestuk en beleidsplan te schrijven voor bijvoorbeeld OGW of ouderbeleid.

Veel ervaring met en kennis t.a.v. het invoeren van:

  • Zet Spel op de kaart door VHJK 2017 (initiatiefnemer, ontwikkelaar en uitvoerder)
  • Educatief partnerschap in de VVE
  • Gelijkwaardige communicatie met ouders
  • Ontdekkend leren
  • Taalstimulering van 0-6 jaar
  • Opbrengstgericht werken bij peuters en kleuters (ontwikkeld samen met SLO)
  • Coaches in de kinderopvang: coachingsvaardigheden en begeleiding van kwaliteitsverbetering bijvoorbeeld door opbrengstgericht werken
  • Begeleiding van management en coaches bij veranderingstrajecten

Sardes