Inge van Brugge

Inge van Brugge

Dit ben ik

Ik ben ruim 25 jaar met ontzettend veel passie en plezier werkzaam als onderwijsadviseur. Vanaf het ontstaan VVE ben ik ook werkzaam in de voorschool. De uitdaging voor mij ligt erin elke professional iets mee te geven waar zij/hij iets mee kan in de eigen dagelijkse praktijk. De afgelopen jaren heb ik op het gebied van de 0-6 jarigen zeer diverse opdrachten uitgevoerd.

Veel ervaring met en kennis t.a.v. het invoeren van:

 • Zet Spel op de kaart door VHJK 2017 (initiatiefnemer, ontwikkelaar en uitvoerder)
 • Implementatietrajecten (op maat) gericht op Ko Totaal, Piramide, Schatkist, Peuter-/Kleuterplein
 • Trajecten gericht op thematisch werken en het maken van een beredeneerd aanbod in de vooren
  vroegschool
 • Implementatietrajecten Opbrengst- en Handelingsgericht werken voor voor- en vroegschool, waarbij spel het uitgangspunt is
 • Trainingen voor de voor- en vroegschool gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden (taal-, rekenontwikkeling, sensomotoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling) en communicatie met ouders
 • Trainingen gericht op de executieve functies
 • KIJK! trainer
 • TINK trainer
 • Schrijven van beleidsplannen voor de groepen 1-2
 • Trainer Allemaal Taal

OnderwijsAdvies