Beleid

jongen_brandweerpet
Beleid voor het jonge kind is voortdurend in beweging. Hier leest u de laatste ontwikkelingen. Hoe ziet het nieuwe beleid er uit, wat zijn de consequenties voor directies, management, uitvoerend personeel, kinderen en hun ouders? De nadruk ligt op beleid dat de kwaliteit en het aanbod voor het jonge kind wil verbeteren.