Lancering ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’

31 Mei 2017

Op 30 mei presenteerde Bureau Kwaliteit Kinderopvang het ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’. 

Het Pedagogisch curriculum is ingedeeld volgens de vier pedagogische doelen uit de wet IKK en heeft als functie de ‘hoe-vraag’ te beantwoorden; hoe de pedagogische opdracht in de wet, op basis van wat we weten, op de beste manier in praktijk gebracht kan worden. Per pedagogisch doel zijn de belangrijkste onderwerpen benoemd. Elk onderwerp wordt beschreven door een andere auteur met expertise op dit onderwerp.

Collega IJsbrand Jepma schreef een hoofdstuk over hoe kinderopvangorganisaties ervoor kunnen zorgen dat beroepskrachten gebruik maken van het curriculum in hun dagelijkse werk. Daarbij valt hij terug op de principes van de lerende organisatie in de kinderopvang, die hij samen eerder uitwerkte met Marije Boonstra in Lerenderwijs (2014), dat eveneens in opdracht van BKK is geschreven.

BKK plaatst het curriculum als PDF op hun website. Daarnaast is het te koop voor € 9,95 via www.bsl.nl/shop

 

Meer weten?