Spel op de kaart

01 Juni 2017

Het netwerk 'Spel & Spelontwikkeling VHJK' heeft speciaal voor kindercentra en basisonderwijs een kwaliteitskaart 'Spel op de kaart!' ontwikkeld. Spel op de kaart geeft in één oogopslag weer waar het om draait bij spelen en is goed te gebruiken om de spelbegeleiding te screenen voor de eigen organisatie.

Hoe is de kwaliteit van spel in uw organisatie?  Zet spel op de kaart en neem samen met onze adviseurs uw eigen organisatie onder de loep!