Professionaliseren met digitale middelen

06 April 2017

Volgens onderzoek (Jennings, 2013) leer je 70% door te werken, 20% via anderen en 10% via formele trainingen (Jennings, 2013). Dit pleit voor een andere manier van professionaliseren, namelijk: direct op de werkvloer. Daarom hebben we in samenwerking met Tulser een app ontwikkeld voor de professionalisering van de kinderopvang. Via de app kunnen pedagogisch medewerkers ter plekke ondersteuning raadplegen om hun dagelijkse taken uit te voeren.

Lees meer over deze app in het artikel 'Professionaliseren met digitale middelen' dat in maart in het vakblad Management Kinderopvang verscheen. U kunt ook de online versie downloaden via deze link.

 *Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang 2017, nr. 3, www.kinderopvangtotaal.nl

Meer lezen

Lees hier meer over het project 'Digitale taakondersteuning op de werkvloer'