Artikel in HJK: 'Doorgaande lijn voorschool-school'

01 Maart 2017

Sommige kinderen popelen om naar de 'grote school' te gaan, voor anderen is het een angstig moment. Het helpt enorm als kinderen al weten welke juf of meester ze krijgen en in welk lokaal ze straks zitten. Ook voor ouders is het prettig als er een soepele overgang is naar het basisonderwijs. Professionals van voorschoolse voorzieningen en basisscholen zijn samen in staat om continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen. Maar hoe ziet een doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool eruit en hoe kun je die vormgeven?

Download het artikel van Hester Heerdink en Karin Hoogeveen via deze link.