Betere kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

23 Februari 2017

Gepubliceerd op Rijksoverheid.nl

Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook recht op kinderopvangtoeslag, zoals die nu al geldt voor de kinderopvang. De Tweede Kamer stemde 21 februari in grote meerderheid vóór twee wetsvoorstellen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en het wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.

Lees meer

Het voorstel is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 7 maart 2017 de procedure.

Dit wetsvoorstel wordt gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (34.597).