Eindmonitor kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie G37 2015/2016

21 Februari 2017

Deze eindmonitor van de Inspectie van het Onderwijs maakt de balans op van vijf jaar ontwikkeling in het vve-beleid en uitvoering in de 37 grote vve-gemeenten (G37). Wie deze eindmonitor vergelijkt met eerdere rapportages, ziet een sterke ontwikkeling in kwaliteit.

De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in de grote steden is de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Bijna alle G37 hebben hun gemeentelijk vve-beleid op orde en stimuleren de kwaliteitsverbetering op de locaties. Ook de locaties doen het beter; de kwaliteit van vve in de breedte is verbeterd.

Dat is een groot compliment waard aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, houders, bestuurders en gemeenten. De bevindingen van het onderzoek vindt u in dit rapport.