Pesten stoppen? Begin al in de kinderopvang!

21 September 2016

We zitten midden in De Week Tegen Pesten. Hoewel er in 2016 minder kinderen worden gepest dan in 2014, moet de strijd tegen het pesten worden doorgezet. Dit kan al in de kinderopvang.

De CED-groep heeft bijvoorbeeld het programma 'De vreedzame school voor peuters en kleuters' ontwikkeld. Het programma bestaat uit de volgende zes onderdelen: 1) we horen bij elkaar, 2) we lossen ruzies zelf op, 3) we hebben oor voor elkaar, 4) we hebben hart voor elkaar, 5) we dragen allemaal een steentje bij,  6) we zijn allemaal anders. Door deze methode leren peuters elkaars grenzen te accepteren.

Niet alleen de kinderopvang, maar ook peuterspeelzalen doen mee in de strijd tegen het pesten. Zo heeft Spelenderwijs uit Utrecht verschillende werkvormen ingezet om pesten tegen te gaan. Zij gebruikt onder andere emotiekaarten met smileys die boos, verdrietig, blij of verlegen zijn. Kinderen mogen op deze kaart aanwijzen hoe zij zich voelen. Ook zet ze de handpoppen Aap en Tijger  in om aan te geven hoe peuters moeten handelen bij conflicten. Ze laten in een dialoog zien hoe het wel en niet moet.

De Vreedzame Methode en de activiteiten van Spelenderwijs zijn geschikt voor elke kinderopvangorganisatie. De professionals kunnen het gemakkelijk integreren op de groep en kinderen kunnen het gelijk toepassen. Door op jonge leeftijd al alert te zijn op pesten, hopen we dat steeds minder kinderen hiermee te maken krijgen!

Bron: Kinderopvangtotaal