Betekenisvol spelen en spelverrijking

14 Maart 2016

 Volgens Marcia Nell en Walter Drew, auteurs van From Play to Practice: Connecting Teachers' Play to Children's Learning, zijn er vijf essentiële waarden te onderscheiden bij het spelen van jonge kinderen. In de eerste plaats maken kinderen in spel hun eigen beslissingen. Kinderen kiezen in vrijheid bijvoorbeeld hun eigen onderwerpen, rollen en materialen en ervaren de consequenties daar van. In de tweede plaats zijn kinderen intrinsiek gemotiveerd om te spelen. Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen om de wereld te ontdekken en te begrijpen. In de derde plaats worden kinderen in het moment gezogen. Ze kunnen zo opgaan in hun spel dat ze in vrijheid en veiligheid durven te experimenteren. In de vierde plaats is spel een spontane activiteit, het voltrekt zich niet volgens een uitgeschreven script. Kinderen leren flexibele denken, worden wendbaar in hun handelen. In de vijfde en laatste plaats geeft spel veel vreugde. Zonder plezier is spel een normale activiteit zonder emotie.

Dit boek helpt pedagogisch medewerkers om het spel van kinderen te begrijpen, (intentioneel) te begeleiden en te verrijken, opdat kinderen rijke leerervaringen kunnen opdoen.

Marcia L. Nell and Walter F. Drew, with Deborah E. Bush (2013). From Play to Practice. Connecting Teachers' Play to Children's Learning. National Association for the Education of Young Children.