Private kinderopvang effectiefst voor achterstandskinderen?

08 Maart 2016

Dit Amerikaanse onderzoek vergelijkt de vier belangrijkste typen van voorschoolse voorzieningen (equivalenten van ‘onze’ resp. 1) vve-voorzieningen, 2) publieke peuterspeelzaal, 3) private kinderdagverblijf en 4) gastouderopvang) op effectiviteit voor 4.250 achterstandskinderen uit een armoedesituatie. De vve-voorzieningen en peuterspeelzalen hebben de hoogste kwaliteit en de best gekwalificeerde pedagogisch medewerkers.  

De kinderdagverblijven hebben een gemiddelde pedagogische kwaliteit en de gastouderopvang heeft de laagste pedagogisch kwaliteit. De meer bevoordeelde kinderen nemen deel aan kinderdagverblijven en de minder bevoordeelde kinderen doen mee aan vve, zelfs binnen een groep van kinderen uit lage inkomensgezinnen. Alle vier de typen voorschoolse voorzieningen bevorderen de cognitieve vaardigheden (rekenen, taal en lezen) van 5-jarige kinderen. Vve-voorzieningen en peuterspeelzalen hebben een grotere invloed op de cognitieve ontwikkeling van achterstandskinderen dan gastouderopvang. Maar in de private kinderdagverblijven profiteren de achterstandskinderen het meest. Tussen de vier typen voorschoolse voorzieningen bestaan geen verschillen in de bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het volledige onderzoek: R.L. Coleya, E. Votruba-Drzalb, M. Collinsa en K. DeMeo Cook (2016). Comparing public, private, and informal preschool programs in a national sample of low-income children, Early Childhood Research Quarterly, Volume 36, 3rd Quarter 2016, Pages 91–105.