Kindvriendelijke overdracht

17 December 2015

Sardes voert i.s.m. Regioplan onderzoek en advies uit naar kindvriendelijke overdracht van kinderopvang naar basisonderwijs. Hoe wordt de overdracht nu handen en voeten gegeven? Wat kan er aan worden verbeterd? De opdracht komt van het ministerie van SZW.

 

De overdracht (Engels: ‘transition’) wordt in een breed perspectief geplaatst. De overdracht is geen eenmalige gebeurtenis, maar veeleer een sociaal proces. En gangbare definitie is: “een set van geplande activiteiten of een proces dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd door betrokkenen, om zo de start op school zo succesvol mogelijk te maken voor kinderen, gezinnen en professionals.”

 

Onderdelen van het onderzoek en advies van Sardes en Regioplan zijn een (inter)nationale literatuurstudie, vragenlijst onder kinderdagverblijven en basisscholen en 12 ‘best practices’. Ook vinden er reflectiebijeenkomsten plaats met beslissers en uitvoerenden die met de overdracht hebben te maken.  

 

Het rapport wordt naar verwachting in april 2016 opgeleverd.