Kamerbrief over verdeelsystematiek gemeentelijk onderwijs­achterstandenbeleid

10 November 2015

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief met de voorgestelde verdeelsystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab). Dit is tijdens het algemeen overleg ‘Evaluatie Wet OKE’ toegezegd.

In de brief wordt een voorstel gedaan over de verdeelsystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab), inclusief de gevolgen voor grote en kleine gemeenten. De discussie over de verdeelsystematiek is hiermee dus nog niet gesloten.

De brief eindigt met de woorden: ‘De huidige verdeelsystematiek loopt tot 31 december 2016. Het is voor alle gemeenten van belang om snel duidelijkheid te hebben over de verdeelsystematiek vanaf 2017. Voor een zorgvuldig tijdpad is het nodig dat begin 2016 met de aanpassing van de algemene maatregel van bestuur wordt gestart’.

 

 

De kamerbrief is te downloaden op de website van Rijksoverheid (klik hier).