Kritiek op vve-beleid

02 November 2015

Tavecchio staat kritisch tegenover het vve-beleid in Nederland. Hij concludeert: “Als we kijken naar de resultaten van VVE-programma’s over de afgelopen twaalf jaar dan zijn deze teleurstellend of zelfs geheel afwezig.”

Wat hij daarbij vergeet is te kijken naar de kwaliteit van het onderzoek waar hij die conclusies op baseert. Zonder goed onderzoek kan er niet geconcludeerd worden of vve al dan niet effecten heeft (welke effecten, voor wie en onder welke condities?). Wat dat betreft valt er veel te leren van het buitenland, waar wél goed onderzoek (experimentele studies)  beschikbaar is naar de effecten van vve.

Die resultaten komen overeen met wat je met gezond boerenverstand zou kunnen bedenken. Goede vve-programma’s, die goed worden uitgevoerd, slagen er wel degelijk in om jonge kinderen (met risico’s op achterstanden) iets te leren. En wat ze leren hangt af van wat ze wordt onderwezen. Programma’s die ontluikende gecijferdheid aanmoedigen, verbeteren over het algemeen de prestaties in beginnend rekenen; programma’s die focussen op geletterdheid en fonologisch bewustzijn laten de vaardigheden in deze domeinen stijgen. Opvallend is dat de effecten van meerdere vve-programma’s doorwerken op latere leeftijd.

Emeritus prof. dr. L.W.C. Tavecchio (2015). Hoe ‘goed’ is kinderopvang? Evidence-based of (uiteindelijk toch) gedreven door ideologie? Kennisdossier kinderopvang BKK. Te downloaden vanaf www.stichtingbkk.nl

Chambers, B., Cheung, A., Slavin, R.E., Smith, D. en Laurenzano, M. (2010). Effective Early Childhood Educating Programs: A Systematic Review, Best Evidence Encyclopedia (BEE), Empowering Educators with Evidence on Proven Programs, www.bestevidence.org.