Kwaliteit kinderopvang omhoog

15 Oktober 2015

De kinderopvangsector krijgt prikkels om de pedagogische kwaliteit te verhogen. Het Nieuwe Toezicht, dat per 1 januari 2017 ingaat, legt de lat voor kwaliteit hoger. Hoewel de kwaliteitseisen nog niet in beton gegoten zijn, wordt mogelijk van pedagogisch medewerkers geëist dat hun spreekvaardigheid op niveau 3F zit (in de grote steden wordt nu al verwacht dat pedagogisch medewerkers op peutergroepen met voorschoolse educatie kunnen spreken én lezen op niveau 3F) , en dat kinderen structureel in hun ontwikkeling moeten worden gevolgd. Mogelijk gaat de beroepskracht/kind-ratio voor baby’s van 1;4 naar 1;3 en wordt gestimuleerd dat pedagogisch medewerkers die op babygroepen staan, specifieke scholing krijgen.

 

Bron: Brief aan de Tweede Kamer, Het Nieuwe Toezicht: heldere doelen, duidelijke eisen en betere kwaliteit, 7 juli 2015

Download hier de kamerbrief.