Publicatie: Hbo’ers in de vve, Eind 2015 in zicht

02 Juli 2015

Biedt de hbo’er in de vve meerwaarde? En zo ja, wat zijn daarvoor de noodzakelijke condities? Dat zijn de kernvragen in deze tweede ronde van de hbo’er-monitor. De eerste ronde van de hbo’er-monitor vond een jaar na het ondertekenen van de Bestuursafspraken tussen de G37 en het Rijk over onder meer de inzet van hbo’ers in de voorschoolse voorzienigen. Inmiddels zijn we twee jaar verder en komt het einde van de Bestuursafspraken (eind 2015) in zicht. Een goed moment om te evalueren hoe de hbo’er-functie zich heeft ontwikkeld. Daartoe is opnieuw een gespreksronde gehouden onder hbo’ers in de vve, hun collega’s op de groep en hun leidinggevenden.

Lees hier de publicatie 'Hbo’ers in de vve, Eind 2015 in zicht'.