Dr Karin Hoogeveen

Karin Hoogeveen

Karin studeerde pedagogiek aan de Universiteit van Leiden en onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1999 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de beroepsopvattingen van leerkrachten in het basisonderwijs. Van 1981 tot 1999 werkte zij achtereenvolgens bij de vakgroepen onderwijskunde en vrouwenstudies van de Universiteit van Leiden. In 1999 maakte zij de overstap naar het hbo waar zij onder andere hoofd van het bureau Onderwijs en Kwaliteitszorg was.
Karin is sinds september 2002 werkzaam bij Sardes. Zij heeft er plezier in om als schakel te fungeren tussen scholen, gemeenten en de landelijke overheid. Daarbij maakt zij wetenschappelijke kennis toepasbaar voor de beroepspraktijk en zorgt zij er omgekeerd voor dat de stem van beroepskrachten gehoord wordt en een plaats krijgt in beleid en wetenschap. Zij is inhoudelijk deskundig op de terreinen onderwijstijdverlenging, brede school, schakelklassen en cultuureducatie. Naast haar baan bij Sardes is zij Lector Kunsteducatie bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Betrokken bij