Dr Jeroen Aarssen

Jeroen Aarssen

Jeroen Aarssen studeerde taal- en literatuurwetenschap aan de Universiteit van Tilburg en Turks aan de Universiteit van Utrecht. Hij heeft van 1990 tot 2001 als onderzoeker gewerkt bij Babylon, Centrum voor studies van de multiculturele samenleving van de Universiteit van Tilburg. Daar promoveerde hij in 1996 op een onderzoek naar de tweetalige ontwikkeling van Turkse kinderen in Nederland.

Sinds 2001 werkt Jeroen bij Sardes, waar hij betrokken is bij projecten rondom (tweede) taalverwerving en meertaligheid, taalonderwijs, en taal- en onderwijsbeleid. Ook ontwikkelt hij scholingsmodules en geeft hij trainingen aan diverse doelgroepen. Daarnaast is hij projectleider (geweest) bij internationale onderwijsprojecten waarin over onderwerpen zoals speciaal onderwijs en voorschools onderwijs wordt samengewerkt met ministeries en scholen, onder andere in Turkije.

Een netwerk voor:

Betrokken bij