Dr IJsbrand Jepma

IJsbrand Jepma

Na het behalen van het diploma leraar basisonderwijs aan de CHN te Leeuwarden studeerde IJsbrand Jepma onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2003 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift 'De schoolloopbaan van risicoleerlingen in het primair onderwijs'. Vervolgens werkte hij als docent bij de Pabo van Hogeschool van Rotterdam en Omstreken en als onderzoeker/adviseur primair onderwijs bij het Kohnstamm Instituut en adviesbureau Eduquality, beide te Amsterdam.
Vanaf 2006 doet IJsbrand bij Sardes onderzoek op alle thema’s waarop Sardes actief is, zoals voor- en vroegschoolse educatie, de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de brede school, onderwijsachterstandenbeleid, passend onderwijs.

Betrokken bij