Drs Frank Studulski

Frank Studulski

Frank Studulski studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie westerse demografie. Hij werkte van 1990-1992 bij de Besturenraad PCO als opsteller van leerlingenprognoses en van 1992-1995 bij de Adviesraad voor het Onderwijs als wetenschappelijk staflid. In de periode 1995-2001 was hij werkzaam bij de Directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW. Daar nam hij deel aan beleidstrajecten op het gebied van veiligheid op school, geweld op straat, jeugdbeleid, NT2, grote stedenbeleid, armoedebeleid, brede school, onderwijskansen en cultuur en school.

Frank werkt vanaf 2001 bij Sardes waar hij met name gemeenten begeleidt bij de brede school ontwikkeling, jeugdbeleid en de ontwikkeling van een integraal kindcentrum. Daarnaast is hij betrokken bij projecten op het gebied van onderwijskansen, veiligheid en onderwijsinnovatie.

Betrokken bij