Drs Denise Bontje

Denise Bontje

Denise Bontjestudeerde Interculturele Communicatie (afstudeerrichting Nederlands als tweede taal) aan de Universiteit van Tilburg (1994-1999) en is in 2008 afgestudeerd als docent drama/regisseur aan de Toneelacademie Maastricht. Vanuit een eigen onderzoekbureau was zij in de periode 2000-2004 betrokken bij diverse projecten op het gebied van taalgebruik, taalbeleid en de brede school. Daarnaast werkte zij van 2001 tot 2004 als beleidsmedewerker bij de gemeente Maastricht onder andere op het terrein van VVE.
Sinds 2004 is Denise werkzaam bij Sardes waar zij nauw betrokken is bij de ontwikkeling van trainingsmateriaal en de coördinatievan de implementatie van deTaallijn en Vversterk. Daarnaast is zij betrokken bij het project Taalregie en diverse projecten rondom de brede school, onderwijsinnovatie, opbrengstgericht werken, kinderopvang, mediawijsheid en buitenschoolse projecten zoals de opzet van naschoolse leesclubs (de Boekenbendes). Ook neemt zij deel aan de adviesraad van PeuterTV.

Een netwerk voor:

Betrokken bij