Drs. Mehrnaz Tajik

Drs. Mehrnaz Tajik

Mehrnaz Tajik studeerde Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich op het onderwerp spel en spelbetrokkenheid. Na haar studie deed zij samen met Elly Singer onderzoek naar de spelbetrokkenheid van kinderen en het gedrag van de pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Uit dit onderzoek is een publicatie voortgekomen. Om de nieuwe inzichten direct voor de praktijk bruikbaar te maken is een praktijkonderzoek opgezet waarbij de kwaliteit van de betrokken kinderopvangorganisaties verhoogd werd door middel van een nieuwe werkwijze.

Na deze ervaring heeft Mehrnaz als zelfstandig ondernemer trainingen gegeven aan ouders en andere kinderopvangorganisaties om de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang te verhogen. Tevens heeft Mehrnaz speltherapie en cognitieve gedragstherapie gegeven aan kinderen van 4- 18 jaar en ouderbegeleiding in een psychologenpraktijk en yoga- en bewegingstherapie aan kinderen met sociaal-emotionele problemen op een kinderkamp. Tijdens haar reis door Azië werkte zij in een Thais weeshuis en gaf zij creatieve therapie aan getraumatiseerde Birmese vluchtelingen.

Mehrnaz werkt sinds september 2014 bij Sardes.