Drs Hester Heerdink - Fukkink

Hester Heerdink - Fukkink

Na afronding van de studies Sociaal Pedagogische Hulpverlening en de PABO heeft Hester gewerkt als groepsdocent op het Voortgezet Speciaal Onderwijs, waar ze les gaf aan jongeren met gedragsproblemen. Ook heeft Hester ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker in de kinderopvang en in de buitenschoolse opvang.

In het kader van de Masteropleiding ‘Opvoedingsondersteuning’ aan de Universiteit van Amsterdam heeft ze bij Sardes onderzoek gedaan naar de consequenties van het  passend onderwijs voor thuiszitters. Na het afronden van dit afstudeeronderzoek, en het behalen van haar Mastergraad, is Hester sinds januari 2014 in dienst bij Sardes. Zij heeft onder andere meegewerkt aan de afronding van het project Vversterk.

Betrokken bij