Wander van Es

Wander van Es

Wander begon zijn werkend leven als onderwijzer op achterstandsscholen, was onder heel veel meer stedelijk coördinator onderwijsvoorrangsbeleid in Utrecht en werkt nu als onderzoekende senior adviseur bij Sardes.

Hij haalt aantoonbare resultaten in situaties waar onderhandeling én samenwerking aan de orde zijn. Dat bewees hij o.a. als onderhandelaar in de eerste ronde van het Grote Steden Beleid, bij het op één lijn brengen van schoolbesturen voor voortgezet onderwijs bij het opstellen van gezamenlijke toelatingsprocedures, de realisatie van convenanten cultuureducatie en de opzet van een lokale pedagogisch-didactische infrastructuur. Zijn arbeidsverleden maakt dat hij goed bekend is met bekostigingsvraagstukken in de publieke sector.

Voor-en vroegschoolse educatie, voortijdig schoolverlaten, ouderbetrokkenheid, passend onderwijs, loopbaan-oriëntatie en –begeleiding, talentontwikkeling en lokaal onderwijs- en jeugdbeleid zijn de onderwerpen waarop hij  onderzoekt, publiceert, adviseert en de praktijk weet te bewegen.