Drs Paul Kooiman

Paul Kooiman

Paul Kooiman studeerde andragologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als hoofdrichtingen onderwijskunde en maatschappelijke dienstverlening. Hij is werkzaam geweest als docent en supervisor in het HBO en was hoofd Onderwijs- en Studentenzaken bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In die functie was hij verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en adviseerde hij het faculteitsbestuur over het onderwijsbeleid.

Sinds 2002 is Paul werkzaam bij Sardes, onder meer met projecten rondom onderwijsachterstandenbeleid, veiligheid op school, sociale competenties, VVE, de brede school, schakelklassen en onderwijstijdverlenging. Daarnaast adviseert hij gemeenten bij het onderwijsbeleid en begeleidt hij kenniskringen op het gebied van schakelklassen en de lokale educatieve agenda (LEA). De LEA is ook het thema van door hem verzorgde cursussen voor beleidsmedewerkers van gemeenten. Hij participeert ook in internationale projecten van Sardes.