Drs René Melisse

René Melisse

René Melisse voltooide in 1989 zijn studie pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden, afstudeerrichting onderwijskunde met als specialisatie opleidingsproblematiek en professionele vorming. Hij is tien jaar als onderwijskundige verbonden geweest aan de Hogeschool van Amsterdam en werkte daar als docent voor de lerarenopleiding, als trainer en nascholer in het voortgezet onderwijs en als projectleider op vernieuwingsprojecten binnen de lerarenopleiding.

Sinds augustus 2000 werkt René bij Sardes. Hij begeleidt scholen bij het vormgeven van hun pedagogisch klimaat. Hij adviseert en ondersteunt scholen en gemeenten bij de ontwikkeling van brede scholen en dagarrangementen. Hij ontwikkelt les- en trainingsmaterialen op het gebied van conflicthantering en sociale competentie, mentoring en tutoring, en voor- en vroegschoolse educatie. Ook traint hij regelmatig schoolbegeleiders, leerkrachten en opleiders in het werken met door Sardes ontwikkelde materialen.