Drs Marianne van Teunenbroek

Marianne van Teunenbroek

Marianne van Teunenbroek studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze is afgestudeerd op het gebied van Organisatie, Cultuur en Management door de effecten en meerwaarde van mentoring te onderzoeken. Vervolgens heeft ze een aantal jaren gewerkt als organisatieadviseur bij Alares, een jong adviesbureau dat zich richt op de publieke sector. Opdrachten richtten zich op het begeleiden van verandertrajecten voor onderwijsvernieuwing, strategiebepaling en professionalisering. Daarnaast deed ze onderzoek naar de invloed van de (veranderende) omgeving op de organisaties en de manier waarop organisaties daar op in kunnen spelen. Opdrachtgevers waren o.a. universiteiten, gemeenten en ministeries.
Sinds april 2010 werkt Marianne bij Sardes, waar zij betrokken is bij evaluatie en monitoring van VVE, projectmanagement van het landelijke project Vversterk, de ontwikkeling en uitvoering van de training opbrengstgericht werken met jonge kinderen en begeleiding van de G37 bij de inzet van HBO´ers in VVE. Ook ontwikkelde ze de visie op onderwijs aan jonge kinderen van een groot schoolbestuur in Den Haag. Momenteel werkt ze in opdracht van het ministerie van OCW aan een traject waarin borging van de effecten van professionalisering in kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen centraal staat.

Een netwerk voor:

Betrokken bij