Drs Kees Broekhof

Kees Broekhof

Kees Broekhof studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en Migratie- en Integratiestudies (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte van 1989 tot 1995 als vertaler en redacteur bij het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs.

Vanaf 1996 werkt Kees bij Sardes. Hij houdt zich vooral bezig met de taalontwikkeling van kinderen in de voorschoolse leeftijd en op de basisschool. Hij ontwikkelt scholingen en traint leidsters en leerkrachten in effectieve werkwijzen voor taalstimulering, inclusief de inzet van ICT en ouderbetrokkenheid. Daarnaast doet hij onderzoek en ontwikkelwerk op het gebied van leesbevordering, cultuur, talentontwikkeling en onderwijs aan migrantenkinderen in Nederland en het buitenland.

Betrokken bij