Drs Karin Vaessen

Karin Vaessen

Karin Vaessen studeerde onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht.
Vanaf 1992 werkt Karin bij Sardes. Zij is vooral betrokken bij projecten gericht op vernieuwingen en veranderingen in het onderwijs. Zij heeft projecten geleid op het gebied van lezen, taal en opvoedingsondersteuning (Overstap, Stap Door!, Boekenpret). Momenteel is zij vooral betrokken bij projecten op het gebied van mentoring en tutoring, sociale competentie, de brede school, opbrengstgericht werken, schakelklassen, onderwijstijdverlenging en talentontwikkeling. Ontwikkeling van materialen en vernieuwende didactieken, de invoering daarvan op scholen, de training van leerkrachten en andere professionals, en advisering van gemeenten zijn een rode draad in deze thema’s.

Betrokken bij