Missie

Kinderen kunnen meer dan we denken, mits we hun talenten herkennen en stimuleren. Onderzoek laat steeds weer zien hoe belangrijk de eerste levensjaren van kinderen zijn.

De agenda voor de toekomst van het jonge kind
De doelstellingen waar het expertisepunt Versterk het Jonge Kind zich sterk voor maakt zijn vastgelegd in 'de agenda voor de toekomst van het jonge kind'. Deze agenda is samen met de leden opgesteld. Het expertisepunt Versterk het Jonge Kind neemt deze agenda als vertrekpunt voor haar werkzaamheden. De agenda bevat de volgende vijf punten:

  1. We onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot de functie van een care-teacher, die zowel pedagogisch als didactisch is toegerust;
  2. We hebben de wens om te investeren in professionals door één initiële opleiding, door een beroepsregister ten behoeve van permanente ontwikkeling, en door videocoaching;
  3. We willen dat professionals vaker een kijkje in elkaars keuken nemen, om elkaar beter te leren kennen;
  4. We stellen een gedeelde visie op het werken met het jonge kind centraal;
  5. We zorgen voor een goede monitoring van de inspanningen: het handelen van de professional is de kern.


Netwerk

Het expertisepunt Versterk het jonge kind is een netwerk van ontwikkelaars, trainers en experts op het gebied van ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen, die zich inzetten om de agenda voor de toekomst van het jong kind werkelijkheid te laten worden. Wij werken aan verbeteringen van de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse voorzieningen zodat baby’s, dreumesen, peuters en kleuters zich optimaal ontwikkelen. Kortom: het expertisepunt draagt bij aan het versterken van de ontwikkeling van het jonge kind.

Wat u van het expertisepunt kunt verwachten:
• Informatie – we zorgen voor actuele informatie rondom het jonge kind
• Innovatie – hier gebeuren nieuwe dingen
• Kwaliteit – wat we doen, doen we goed
• Internationale context – we leren van en met elkaar

meisje_met_appel