Versterk het jonge kind

Thema van de maand: Opvang aan asielpeuters

Veel gemeenten, kinderopvangorganisaties en landelijke instellingen maken zich zorgen. Door het ontbreken van een landelijk beleidskader, versnippering in de kinderopvang en te krappe VVE-budgetten, dreigen veel peuters in asielzoekerscentra tussen wal en schip te vallen. Hoe zorg je voor een goede opvang aan deze specifieke doelgroep?

 

 

'Drie vragen aan...'
In de rubriek ‘Drie vragen aan…’, stellen we iedere maand dezelfde drie vragen aan personen die vanuit praktijk, beleid en onderzoek te maken hebben met het thema van de maand. Wat is voor hen, vanuit hun eigen achtergrond, de motivatie voor het belang van het thema? Welke successen kennen zij op dit gebied? En wat levert het op voor het jonge kind?

 

Deze maand over 'Opvang aan asielpeuters':
Caja Dreuning - praktijk; Miek Hehenkamp - beleid; Paulien Muller - onderzoek

 

 

Meer lezen en interessante links
Klik hier voor een overzicht met links, leestips en filmpjes die te maken hebben met het thema van de maand.

 

Actueel

Een netwerk voor:

Blog